Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Νοσηλευτών στη Χημειοθεραπεία

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Νοσηλευτών στη Χημειοθεραπεία Σκοπός: Η πιστοποίηση των Νοσηλευτών στη διαχείριση χημειοθεραπευτικών ουσιών για την θεραπεία του καρκίνου. Φορέας Οργάνωσης: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης), Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος. Πιστοποίηση: Θα χορηγηθούν Πιστωτικές Μονάδες ECTS (European Credit Transfer System), από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τρόπος διεξαγωγής: Διαδικτυακή παρακολούθηση. Κόστος συμμετοχής: 50 ευρώ μέλη ΕΣΝΕ, 70 ευρώ Μη Μέλη ΕΣΝΕ.