Γεωργικό Σχολείο

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την έναρξη προγράμματος με τίτλο : ΓΕΩΡΓΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ. Το ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ξεκινά με την υλοποίηση δύο Προγραμμάτων
(Καλαμάτα, Τριφυλία). Το πρώτο θα ξεκινήσει άμεσα για την ευρύτερη περιοχή της
Καλαμάτας και το δεύτερο την Άνοιξη του 2022 (για την περιοχή της Τριφυλίας).
Προσκαλεί τους αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Καλαμάτας να υποβάλουν αιτήσεις
συμμετοχής μέχρι και 04 Οκτωβρίου.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, περιλαμβάνει
εννέα (9) θεματικές ενότητες και είναι Δωρεάν (χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια
Πελοποννήσου).
Μέθοδος υλοποίησης προγράμματος :Δια ζώσης
Ημερομηνία έναρξης Προγράμματος : αρχές Οκτωβρίου
Χώρος διεξαγωγής Προγράμματος :
• Στις αίθουσες της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
στον Αντικάλαμο
Οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων – να
υποβάλλον τις αιτήσεις – και περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Αντικάλαμο Καλαμάτας (Ασπρόχωμα) :
• Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αντικάλαμος Καλαμάτα ,Τ.Κ.
24100,Τηλέφωνο επικοινωνίας :2721045290,
email : kedivim@uop.gr , n.kouzi@uop.gr ,
Υπεύθυνη Επικοινωνίας :Νίκη Κουζή – Ώρες επικοινωνίας : 09:00 – 14:00
Εναλλακτικά οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν δια ζώσης ή
ταχυδρομικώς ή με email
Δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση κατά κύριο επάγγελμα αγρότη (μητρώο αγροτών)
  2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας