ΕΡΕΥΝΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να δώσει στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες θεωρητική αλλά και πρακτική γνώση και εξάσκηση σε διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την έρευνα για ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς σκοπούς με τη χρήση του διαδικτύου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.