Χωρίς εικόνα

Πολιτική έκπτωσης διδάκτρων για το προσωπικό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

22/10/2019 kedivim 0

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/17.10.2019 Της 8ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 17-10-2019 Πολιτική έκπτωσης διδάκτρων για το […]