ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΒΙΑ, ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησαν οι εγγραφές του προγράμματος του   ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο:

 ΒΙΑ, ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αντικείμενο του Προγράμματος  είναι η σύγχρονη ανάλυση του φαινομένου της βίας και  της κακοποίησης στην πραγματική και ψηφιακή κοινωνία, καθώς και οι πολιτικές πρόληψης του. Παρουσιάζονται, με επιστημονική καινοτομία και εξειδικευμένες γνωσιακές μεθόδους, οι διαφορετικές εγκληματικές συμπεριφορές τόσο στο φυσικό όσο και στο διαδικτυακό κόσμο, αλλά και οι ειδικότερες μορφές βίας και κακοποίησης που αναπτύσσονται στο σχολικό περιβάλλον, στην οικογένεια, στις κοινωνικές σχέσεις και στον κυβερνοχώρο. Παράλληλα αναπτύσσονται οι δεξιότητες των εκπαιδευομένων στη διαχείριση κρίσεων και στο σχεδιασμό και εφαρμογή πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης  της βίας και της κακοποίησης.

Για εγγραφές και πληροφορίες του προγράμματος  θα βρείτε  στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://prolipsisprojectkedivim.gr/