ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΑ, ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 «Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε το νέο Πρόγραμμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τη σύγχρονη ανάλυση του φαινομένου της βίας και της κακοποίησης στην πραγματική και ψηφιακή κοινωνία, καθώς και για τις πολιτικές πρόληψης του.»

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

https://prolipsisprojectkedivim.gr/course/view.php?id=7