4 ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

4 ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Έναρξη: 16Δεκεμβρίου 2021

Διάρκεια: 20 εβδομάδες

https://det-kedivim.uop.gr

  • Για εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης
  • Μοριοδοτούμενα
  • Δικαίωμα συμμετοχής σε ημερίδες – συνέδρια (εισήγηση)και στα πρακτικάτους (συγγραφικό έργο)
  • Υλοποιούνται με την μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • Σημαντικές εκπτώσεις και διευκολύνσεις στην αποπληρωμή
  1. Διαχείριση Κρίσεων και Coaching σε Δημόσιους Οργανισμούς – Επιχειρήσεις
  • Ο Ρόλος του Αποτελεσματικού Διευθυντή στην Αυτονομία του

Οργανισμού

  • Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων Οικονομικής Διαχείρισης σε Δημόσιους Οργανισμού
  • Management) και Ηγεσία (Leadership) σε Δημόσιους Οργανισμούς-Επιχειρήσεις

Αναλυτικές πληροφορίες και οι αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://det-kedivim.uop.gr/ 


Για κάθε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το προσωπικό της Γραμματείας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ https://kedivim.uop.gr/
τηλ: 2721045290

email: n.kouzi@uop.gr