Έναρξη κύκλου προγράμματος –“Ψηφιακή Επικοινωνία, Ρομποτική και New Media στον Αθλητισμό”

Το μοριοδοτούμενο πρόγραμμα με τίτλο ”Ψηφιακή Επικοινωνία, Ρομποτική και New Media στον Αθλητισμό” στοχεύει στην προσαρμογή των εκπαιδευόμενων στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον του Αθλητισμού και της Φυσικής Αγωγής και στην ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων για την αποτελεσματική ατομική και συλλογική επικοινωνία καθώς και για την επιτυχή προώθηση περιεχομένου δημοσιότητας στα διαφορετικά target groups στα οποία σήμερα απευθύνονται οι αθλητικοί οργανισμοί κι επιχειρήσεις.

Στοχεύει, επίσης, στην κατανόηση εκ μέρους των γυμναστών που υπηρετούν στην εκπαίδευση, της σημασίας που έχει η χρήση των ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των σπουδών, την διάρθρωση του προγράμματος και τα δίδακτρα, παρέχονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος:

https://sportcommunication.uop.gr/