Έναρξη κύκλου προγράμματος – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΜΕ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ή ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΤΑ

Με επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό, προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα που δημιούργησε η πανδημία ως προς την λειτουργία του δημόσιου τομέα και των Περιφερειών και ΟΤΑ αλλά και του ιδωτικού τομέα, προσφέρουμε και φέτος το μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΜΕ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ή ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΤΑ». Το πρόγραμμα προσφέρεται σε δύο κατευθύνσεις προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να επιλέξει εκείνη που τον ενδιαφέρει:

A) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΜΕ ΚΑΙ DIGITAL MARKETING.

Β) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΜΕ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΤΑ .

Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των σπουδών, την διάρθρωση του προγράμματος και τα δίδακτρα, παρέχονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος:

https://digitalcommunication.uop.gr/