Οικονομική Διαχείριση (Management) και Ηγεσία (Leadership) σε Δημόσιους Οργανισμούς-Επιχειρήσεις

Έναρξη προγράμματος 29 Νοεμβρίου 2021

Γνωρίστε το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των συμμετεχόντων στην οικονομική διαχείριση (management) και την ηγεσία (leadership) και στη διερεύνηση των μεταξύ τους σχέσεων.

Τι θα μάθετε

Παρακολουθώντας το πρόγραμμα θα είστε σε θέση να:

  • Ορίσετε τις έννοιες του management και του leadership και να εντοπίσετε τις διαφορές και τις ομοιότητές τους
  • Μελετήσετε τις διάφορες θεωρίες, τα μοντέλα και τα στυλ ηγεσίας
  • Αναγνωρίσετε τις δεξιότητες που απαιτούνται στην αποτελεσματική ηγεσία και να αναπτύξετε τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες
  • Διαπιστώσετε πώς η αποτελεσματική ηγεσία μπορεί να ξεπεράσει ποικίλες προκλήσεις
  • Αναγνωρίσετε τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στο coaching και το mentoring
  • Αναπτύξετε στρατηγικές mentoring

Σε ποιους απευθύνεται

 α) Σε υπηρετούντα στελέχη υπηρεσιών και δομών του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, Συντονιστές Δομών Εκπαίδευσης Προσφύγων, Προϊστάμενοι Τμημάτων Καινοτόμων Προγραμμάτων, κτλ).

β) Σε υπηρετούντα στελέχη των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Διευθυντές & Υποδιευθυντές).

γ) Σε εν ενεργεία και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

δ) Σε αποφοίτους και φοιτούντες ΑΕΙ-ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής που έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων.

ε) Σε αποφοίτους ΙΕΚ και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την απόκτηση επιπλέον εργασιακών προσόντων.

στ) Σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.

Μοριοδότηση προγράμματος

  • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών – προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές και αδιόριστοι υποψήφιοι)
  • 10 μόρια για διορισμούς – προσλήψεις εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
  • Έως 2 μόρια για τις κρίσεις στελεχών στην εκπαίδευση παίρνοντας 2 σεμινάρια τα οποία πλέον με βάση τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο του ΥΠΑΙΘ μοριοδοτούνται με 1 μόριο το καθένα» (αυξημένη μοριοδότηση σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν όπου κάθε σεμινάριο μοριοδοτούνταν με 0,5 μόριο)

Κόστος παρακολούθησης

Κάνοντας την εγγραφή σας έως 15 Νοεμβρίου το κόστος παρακολούθησης είναι μόνο 200€ (αρχική τιμή προγράμματος 350€).

Έναρξη προγράμματος και διάρκεια

Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 29 Νοεμβρίου 2021 και διαρκεί επτά μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος:  http://det-kedivim.uop.gr/