Διαχείριση (Οικονομική/Κρίσεων) και Coaching σε Δημόσιους Οργανισμούς-Επιχειρήσεις»

Έναρξη προγράμματος 29 Νοεμβρίου 2021

Γνωρίστε το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των συμμετεχόντων στο εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα της διαχείρισης κρίσεων και στην αξιοποίηση του coaching, ιδιαίτερα στον σχολικό εργασιακό χώρο.  

Τι θα μάθετε

Παρακολουθώντας το πρόγραμμα θα έρθετε σε επαφή με το εύρος των κρίσεων που μπορεί να προκύψουν στο σχολικό περιβάλλον και τις συνέπειές τους που επηρεάζουν, σε πολλαπλά επίπεδα, τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και απαιτούν άμεση αντιμετώπιση. Θα καταρτιστείτε στη διαχείριση κρίσεων αλλά και στην έννοια και τα διαφορετικά μοντέλα του coaching, ως τρόπος αντιμετώπισης αυτών. Θα γνωρίσετε τα εργαλεία και τις δεξιότητες που αξιοποιούνται στις συνεδρίες coaching και θεωρούνται σημαντικά εφόδια τόσο στη διαχείριση κρίσεων, όσο και στις προκλήσεις της επαγγελματικής και προσωπικής σας ζωής. Απώτερος σκοπός της επιμόρφωσής σας είναι η πρόληψη των κρίσεων και η αποτελεσματική διαχείρισή τους, ώστε να μειωθεί στον ελάχιστο δυνατό βαθμό ο αρνητικός αντίκτυπος στην ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Σε ποιους απευθύνεται

 α) Σε υπηρετούντα στελέχη υπηρεσιών και δομών του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, Συντονιστές Δομών Εκπαίδευσης Προσφύγων, Προϊστάμενοι Τμημάτων Καινοτόμων Προγραμμάτων, κτλ).

β) Σε υπηρετούντα στελέχη των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Διευθυντές & Υποδιευθυντές).

γ) Σε εν ενεργεία και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

δ) Σε αποφοίτους και φοιτούντες ΑΕΙ-ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής που έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων.

ε) Σε αποφοίτους ΙΕΚ και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την απόκτηση επιπλέον εργασιακών προσόντων.

στ) Σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.

Μοριοδότηση προγράμματος

  • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών – προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές και αδιόριστοι υποψήφιοι)
  • 10 μόρια για διορισμούς – προσλήψεις εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
  • Έως 2 μόρια για τις κρίσεις στελεχών στην εκπαίδευση παίρνοντας 2 σεμινάρια τα οποία πλέον με βάση τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο του ΥΠΑΙΘ μοριοδοτούνται με 1 μόριο το καθένα» (αυξημένη μοριοδότηση σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν όπου κάθε σεμινάριο μοριοδοτούνταν με 0,5 μόριο)

Κόστος παρακολούθησης

Κάνοντας την εγγραφή σας έως 15 Νοεμβρίου το κόστος παρακολούθησης είναι μόνο 200€ (αρχική τιμή προγράμματος 350€).

Έναρξη προγράμματος και διάρκεια

Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 29 Νοεμβρίου 2021 και διαρκεί επτά μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος:  http://det-kedivim.uop.gr/