ΝΕΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα 131 ωρών (8 εβδομάδες) με τίτλο: «Κηποτεχνία – Διαχείριση Αστικού Πρασίνου»

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει το ΝΕΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα 131 ωρών (8 εβδομάδες) με τίτλο:

«Κηποτεχνία – Διαχείριση Αστικού Πρασίνου»