Επιμορφωτικό πρόγραμμα 80 ωρών – Διακόσμηση Εξωτερικών Εσωτερικών Χώρων με Βοτανικά Υλικά

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει το ΝΕΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα 80 ωρών (6 εβδομάδες) με τίτλο:

«Διακόσμηση Εξωτερικών Εσωτερικών Χώρων με Βοτανικά Υλικά».