Εκδήλωση ενδιαφέροντος για υλοποίηση προγραμμάτων επιδοτούμενης επαγγελματικής κατάρτισης μεταξύ Πανεπιστημίων και ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης