Προκήρυξη Ετήσιου Επιμορφωτικού Προγράμματος στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσφέρει ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ετήσιο (400 ώρες) επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης με τη μέθοδο της από απόσταση εκπαίδευσης (μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας).

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 GoLearn .

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες ενδιαφερομένων: Α) Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων οι οποίοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θέσεις διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης (διευθυντές σχολικών μονάδων, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές Εκπαίδευσης, κλπ) ή εργάζονται ήδη σε αυτές τις θέσεις Β) Σε αποφοίτους/ες ΑΕΙ-ΤΕΙ οι οποίοι/ες επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού και οι οποίοι/ες θέλουν να κατανοήσουν σε βάθος τη λειτουργία και τις προκλήσεις της εκπαιδευτικής διοίκησης Γ) Σε όσους αναπληρωτές θέλουν μόρια για το σύστημα διορισμών

Σκοπός του προγράμματος: Σκοπός της ετήσιας επιμόρφωσης είναι να έλθουν σε επαφή οι εκπαιδευόμενοι με κρίσιμες πτυχές που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών όπως είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η λήψη αποφάσεων, η παρακολούθηση διαδικασιών, η στρατηγική επικοινωνία και η διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων, η αξιολόγηση, η επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού, η προώθηση καινοτομιών και η διασύνδεση με άλλες εκπαιδευτικές μονάδες και την τοπική κοινωνία. Αξιοποιούνται σύγχρονες αρχές της διοικητικής επιστήμης με ιδιαίτερη αναφορά στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε το σύνδεσμο: http://kedivim.uop.gr

Μοριοδοτούμενο πιστοποιητικό Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παν.Πελοποννήσου.Με βάση το εν λόγω πιστοποιητικό οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να λαμβάνουν:-2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών – 0,5 Μόρια με μέγιστο αριθμό μορίων 1 μονάδα στη διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων- Μοριοδοτείται επίσης με τα μέγιστα μόρια (2) για διευθυντές και υποδιευθυντές σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε ΔΙΕΚ

Έναρξη του προγράμματος:11-1-2021

Τρόπος υλοποίησης του προγράμματος: Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα

Προβλέπονται ειδικές εκπτώσεις

Κάθε υποψήφιος/α εκπαιδευόμενος/η δικαιούται έκπτωσης με βάση την ένταξή του σε μια μόνο ομάδα από αυτές που αναφέρονται στο πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που κάποιος/α υποψήφιος/α ανήκει σε μια από τις κατηγορίες δικαιούται μόνο την έκπτωση που αντιστοιχεί σε αυτή με το μεγαλύτερο σχετικό ποσοστό.

Η συμμετοχή σε κάποια από τις ομάδες που δικαιούνται έκπτωσης τεκμηριώνεται με την αποστολή σχετικών δικαιολογητικών (με εξαίρεση την ομαδική εγγραφή όπου απλά θα πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα τουλάχιστον τριών άλλων προσώπων που εγγράφονται στο πρόγραμμα).

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όποιος ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει το πρόγραμμα θα αποστέλλει email με το όνομά του και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο kouziniki@us.uop.gr ,Νίκη Κουζή ,Γραμματέας Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ,τηλ επικοινωνίας 2721045290 ή στην κ. Ασπρούδη Βιβή ,Γραμματεία Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ,Παν/μιο Πελοποννήσου Τηλ επικοινωνίας 2741074999, pasproudi@uop.gr