ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΥΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΛΗΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ : 28/10/2020
«Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επικοινωνίας και Διαχείρισης ΜΜΕ στο Ψηφιακό Περιβάλλον των Ιδιωτικών ή των Δημόσιων Οργανισμών και ΟΤΑ» -πρόγραμμα δύο κατευθύνσεων.  
1η κατεύθυνση : «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επικοινωνίας και Διαχείρισης ΜΜΕ στο Ψηφιακό Περιβάλλον των Δημοσίων Οργανιισμών και ΟΤΑ». Η συγκεκριμένη κατεύθυνση είναι πλήρως προσαρμοσμένη στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον εντός του οποίου καλούνται σήμερα να εργαστούν οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι στην Αυτοδιοίκηση. 
2η κατεύθυνση: ” Διαχείριση Ψηφιακών ΜΜΕ και Digital Marketing”. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση προτείνεται προς όσους επιθυμούν να αναπτύξουν σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες τις οποίες θα αξιοποιήσουν είτε στον Ιδιωτικό είτε στον Δημόσιο Τομέα.   Το πρόγραμμα παρέχεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως με συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-κατάρτισης, ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να μελετά τις ημέρες και τις ώρες που τον διευκολύνουν. Είναι ετήσιας διάρκειας (36 εβδομάδες, 475 ώρες φόρτος εργασίας, 19 ECTS).  

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.Το πρόγραμμα παρέχει μοριοδότηση για την κατάταξη στους πίνακες διορισμών/προσλήψεων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση βάσει του ν. 4589/2019 άρθρο 57, για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει του ν. 4547/2018 άρθρο 21. Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαχείρισης ΜΜΕ στο ψηφιακό περιβάλλον των ιδιωτικών ή των δημόσιων οργανισμών και ΟΤΑ gr 

«Ψηφιακή Επικοινωνία, Ρομποτική και New Media στον Αθλητισμό». Το πρόγραμμα είναι πλήρως προσαρμοσμένο στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον εντός του οποίου καλούνται σήμερα να εργαστούν οι γυμναστές που απασχολούνται στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα και την εκπαίδευση. Το πρόγραμμα παρέχεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως με συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-κατάρτισης, ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να μελετά τις ημέρες και τις ώρες που τον διευκολύνουν. Είναι ετήσιας διάρκειας (39 εβδομάδες, 325 ώρες, 13 ECTS).  

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το πρόγραμμα παρέχει μοριοδότηση για την κατάταξη στους πίνακες διορισμών/προσλήψεων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση βάσει του ν. 4589/2019 άρθρο 57, για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει του ν. 4547/2018 άρθρο 21.Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://sportcommunication.uop.gr