Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές στο πλαίσιο του προγράμματος «Ετήσια Επιμόρφωση στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.