Όργανα Διοίκησης

Το σχήμα οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου απαρτίζεται από τα εξής όργανα Διοίκησης:

 •     Τον Πρόεδρο:

  •     Εσωτερικό Μέλος Συμβούλιο Διοίκησης ως Υπεύθυνος του ΚΕΔΙΒΙΜ 

 •     Το Συμβούλιο

 •     Τους Επιστημονικά Υπευθύνους των έργων.

 Ο Πρόεδρος του Κέντρου είναι ο Πρύτανης στον οποίο έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα

 Υπεύθυνος του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ είναι ο κ .Αλεξόπουλος Παναγιώτης  ,Καθηγητής, Εσωτερικό Μέλος Συμβούλιο Διοίκησης στον οποίο έχει ανατεθεί η εποπτεία του Κέντρου

Με Απόφαση Πρύτανη τοποθετήθηκε η Κα Αναστασία Γερογιάννη , του Δημητρίου, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Αν. Προϊσταμένης του Τμήματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με τα καθήκοντα του συντονιστή της λειτουργίας του Κέντρου.

Το παρόν Συμβούλιο αποτελείται από:

Πρόεδρος του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστημίου Πελοποννήσου:

Κατσής Αθανάσιος, Καθηγητής, Πρύτανης Μέλη του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστημίου Πελοποννήσου:

1. Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τη Δέσποινα Καρακατσάνη, Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

2. Γιακουμάτος Στέφανος, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την Καστανιώτη Αικατερίνη, Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 3. Ελένη Βολονάκη, Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος το Νικόλαο Ζαχαριά, Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 4. Παναγιώτης Πρεζεράκος, Καθηγητής του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Ευστάθιο Σελίμη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

5. Αντωνοπούλου Παναγιώτα, Καθηγήτρια του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος το Στρίγκα Αθανάσιο, Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

6. Τσίρκας Σωτήριος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος το Σουλιώτη Γεώργιο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

7. Γιάννης Λεοντάρης, Καθηγητής του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Ευκλείδη Αλέξανδρο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

8. Γουάλλες Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τη Γρίβα Κρίνα, Επίκουρο Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

9. Δάρρας Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος το Βαρζάκα Θεόδωρο, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

10. Διευθυντής Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (χωρίς δικαίωμα ψήφου): Κωνσταντίνο Κωνσταντόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Λογοθεραπείας. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Γραμματέας ορίζεται η κ. Κουζή Νίκη μόνιμη διοικητική υπάλληλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής και ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της θητείας τους η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.