Όργανα Διοίκησης

Το σχήμα οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου απαρτίζεται από τα εξής όργανα Διοίκησης:

 •     Τον Πρόεδρο:

 •     Το Συμβούλιο

 •     Τους Επιστημονικά Υπευθύνους των έργων.

 Ο Πρόεδρος του Κέντρου είναι ο Αντιπρύτανης στον οποίο έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα.

Το παρόν Συμβούλιο αποτελείται από:

Πρόεδρος του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστημίου Πελοποννήσου:
Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανις Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης.

Συμβούλιο Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστημίου Πελοποννήσου:

 1. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανις Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Πρόεδρος του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως Πρόεδρος
 2. Εκπρόσωπος Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών:
  Ζαχαριάς Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Πολιτισμικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως Αναπληρωτής Πρόεδρος και τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τη Βολανάκη Ελένη, Μόνιμη Επίκουρο Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Πολιτισμικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 3. Εκπρόσωπος Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής:
  Γιωτόπουλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Αλεξόπουλο Θωμά, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 4. Εκπρόσωπος Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών:
  Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος το Ροζάκη Δημήτριο, Λέκτορα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 5. Εκπρόσωπος Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής:
  Πρεζεράκος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως τακτικό μέλος , με αναπληρωματικό μέλος το Δουβή Ιωάννη, Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 6. Εκπρόσωπος Σχολής Καλών Τεχνών:
  Μικεδάκη Μαρία, Επίκουρο Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, της Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την Καλούδη Κωστούλα , Επίκουρο Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, της Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 7. Διευθυντής Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (χωρίς δικαίωμα ψήφου):
  Φωτόπουλος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστήμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.