Όργανα Διοίκησης

Το σχήμα οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου απαρτίζεται από τα εξής όργανα Διοίκησης:

 •     Τον Πρόεδρο:

 •     Εσωτερικό Μέλος Συμβούλιο Διοίκησης ως Υπεύθυνος του ΚΕΔΙΒΙΜ 

 •     Το Συμβούλιο

 •     Τους Επιστημονικά Υπευθύνους των έργων.

 Ο Πρόεδρος του Κέντρου είναι ο Πρύτανης στον οποίο έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα

 Υπεύθυνος του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ είναι ο κ .Αλεξόπουλος Παναγιώτης  ,Καθηγητής, Εσωτερικό Μέλος Συμβούλιο Διοίκησης στον οποίο έχει ανατεθεί η εποπτεία του Κέντρου

Το παρόν Συμβούλιο αποτελείται από:

Πρόεδρος του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστημίου Πελοποννήσου:

Αθανάσιος Κατσής , Καθηγητής, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Συμβούλιο Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστημίου Πελοποννήσου:

 1. Κατσής Αθανάσιος, Καθηγητής, Πρύτανης, Πρόεδρος του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως Πρόεδρος
 2. Εκπρόσωπος Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών:
  Ζαχαριάς Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Πολιτισμικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως Αναπληρωτής Πρόεδρος και τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τη Βολανάκη Ελένη, Μόνιμη Επίκουρο Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Πολιτισμικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 3. Εκπρόσωπος Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας:
  Μοσχολιός Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την Γρίβα Κρίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πελοποννήσου Πελοποννήσου.
 4. Εκπρόσωπος Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών:
  Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος το Ροζάκη Δημήτριο, Λέκτορα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 5. Εκπρόσωπος Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής:
  Τραυλός Αντώνιος, Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως τακτικό μέλος , με αναπληρωματικό μέλος την Αντωνοπούλου Παναγιώτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 6. Εκπρόσωπος Σχολής Καλών Τεχνών:
  Μικεδάκη Μαρία, Επίκουρο Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, της Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την Καλούδη Κωστούλα , Επίκουρο Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, της Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 7. Εκπρόσωπος Σχολής Διοίκησης:
  Σωτηρόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Οργανισμών, της Σχολής Διοίκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Γιαννόπουλο Βασίλειο , Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 8. Εκπρόσωπος Σχολής Επιστημών Υγείας:
  Κολοβός Πέτρος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Κωνσταντόπουλο Κωνσταντίνο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Λογοθεραπείας, της Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 9. Εκπρόσωπος Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων:
  Ζακυνθινός Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Γεωργόπουλο Ευστράτιο, Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 10. Εκπρόσωπος Σχολής Μηχανικών:
  Ασημακόπουλος Γεώργιος, Λέκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της Σχολής Μηχανικών ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Μαρινάκη Ευάγγελο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 11. Διευθυντής Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (χωρίς δικαίωμα ψήφου):
  Φωτόπουλος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστήμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
  Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κουζή Νίκη, μόνιμη υπάλληλο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτικής, με αναπληρώτρια αυτής την κ. Σουρλά

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κουζή Νίκη, μόνιμη υπάλληλο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτικής, με αναπληρώτρια αυτής την κ. Σουρλά Ελένη μόνιμή διοικητική υπάλληλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.