Κλιματική Αλλαγή -Περιβάλλον και Πολιτισμός


Σκοπός του προγράμματος
Το πρόγραμμα στοχεύει στην επαφή των εκπαιδευομένων με θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και την επίδραση στον πολιτισμό, και να τον προσεγγίσουν μέσα από ένα ευρύ, σύγχρονο, θεωρητικό, επιστημονικό και τεχνολογικό πλαίσιο.
Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ευρείες ομάδες ενδιαφερομένωνπου ενδιαφέρονται για περαιτέρω επιμόρφωση σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την κλιματική αλλαγή:
Α) Σε εν ενεργεία επαγγελματίες στο χώρο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της διαχείρισης και της προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς.Ενδεικτικά αναφέρονται εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, μηχανικοί περιβάλλοντος, μηχανικοί, αρχαιολόγοι, ιστορικοί, συντηρητές αρχαιοτήτων, αναστηλωτές, μηχανικοί ψηφιακών και εκπαιδευτικών συστημάτων μουσειολόγοι, επιμελητές συλλογών.
Β) Σε εν ενεργεία επαγγελματίες κλάδων των θεωρητικών και θετικών επιστημών που επιθυμούν επιμόρφωση, και διερευνούν να συνδυάσουν το επάγγελμά τους με το χώρο του πολιτισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται απόφοιτοι καθηγητικών σχολών, χημικοί μηχανικοί και μηχανικοί των υλικών, επιστήμονες γεωπληροφορικής, σχεδιαστές εφαρμογών.
Γ) Σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές σχολών των παραπάνω ειδικοτήτων
Δ) Σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να γνωρίσει τον ξεχωριστό, σύγχρονο κόσμο των Τεχνολογιών για τον Πολιτισμό.
Ε) Σε ανέργους, κατόχους πτυχίων των παραπάνω ειδικοτήτων
Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος :Νικόλαος Ζαχαριάς Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας ,Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
Πληροφορίες :2721065130

https://www.iek-orizon.gr/news/klimatiki-allagi-perivallon-politismos