Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σε σχέση με το ΚΕΔΙΒΙΜ

Γραμματεία ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Ερ.Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22131, Τρίπολη
Υπόψη κ.Ελένης Σουρλά
Τηλ.: 2710230000
Fax: 2710230005
e-mail: sourla@uop.gr

Για ειδικές πληροφορίες για τα επιμέρους προγράμματα