Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σε σχέση με το ΚΕΔΙΒΙΜ

Γραμματεία ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Ερ.Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22131, Τρίπολη
Υπόψη κ.Ελένης Σουρλά
Τηλ.: 2710230000
Fax: 2710230005
e-mail: sourla@uop.gr

Νίκη Κουζή
Ώρες επικοινωνίας : 9 π.μ -7 μμ τηλ : 27210 45190 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ,ΚΑΛΑΜΑΤΑ,ΤΚ:24100
Email :kouziniki@us.uop.gr , kouziniki@yahoo.gr , nichkou7@gmail.com
FAX: 27210 45190

Για ειδικές πληροφορίες για τα επιμέρους προγράμματα