Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σε σχέση με το ΚΕΔΙΒΙΜ

Γραμματεία ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Ερ.Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22131, Τρίπολη
Υπόψη κ.Νίκης Κουζή
Τηλ.: 2721045290,190
e-mail: kedivim@uop.gr και  , n.kouzi@uop.gr

Για ειδικές πληροφορίες για τα επιμέρους προγράμματα

Νίκη Κουζή

 Διεύθυνση :ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,

ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ,ΚΑΛΑΜΑΤΑ,ΤΚ:24100