Το Κέντρο

Η φιλοσοφία του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο ιδρύθηκε με την αριθμ. 228040/Ζ1/29-12-2017 (ΦΕΚ 4861) Υπουργική Απόφαση «Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου», αποτελεί μονάδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου η οποία εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.

Η γνώση μέσω της πρόσβασης σε δομές δια βίου μάθησης είναι σήμερα η καλύτερη επένδυση που μπορείς κανείς να κάνει για τον εαυτό του. Η επένδυση στη γνώση ανοίγει νέες προοπτικές είτε σε επαγγελματικό είτε σε προσωπικό επίπεδο.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσφέρει ένα ολοένα και διευρυνόμενο φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία απευθύνονται σε σύγχρονες επαγγελματικές και κοινωνικές ανάγκες. Τα προγράμματα αυτά είναι σχεδιασμένα και υλοποιούνται από το επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου και είναι υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών και απολύτως ενημερωμένα αναφορικά με τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις.

Παράλληλα, μέσω της ποικιλίας των τρόπων προσφοράς των σχετικών προγραμμάτων (π.χ. προγράμματα από απόσταση) δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να τα παρακολουθήσουν.

Καλό ταξίδι στον κόσμο της Γνώσης!!!


Πρόσφατες Ανακοινώσεις

ΕΡΕΥΝΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να δώσει στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες θεωρητική αλλά και πρακτική γνώση και εξάσκηση σε διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την έρευνα για ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς σκοπούς με τη χρήση του διαδικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.  

Περισσότερα

Ανασυγκρότηση Οργάνων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ανασυγκρότηση Οργάνων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστημίου ΠελοποννήσουΛήψη

Περισσότερα

Πολιτική έκπτωσης διδάκτρων για το προσωπικό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/17.10.2019 Της 8ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 17-10-2019 Πολιτική έκπτωσης διδάκτρων για το προσωπικό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. ΑΠΟΦΑΣΗΛήψη

Περισσότερα

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 <br>Ετήσια Επιμόρφωση στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Ετήσια Επιμόρφωση στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
 <br>

ΕΡΕΥΝΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

 Σχεδιασμός και Οργάνωση της Διδασκαλίας: Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διδασκαλίας και Αξιολόγησης
Σχεδιασμός και Οργάνωση της Διδασκαλίας: Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διδασκαλίας και Αξιολόγησης
 <br> <br> <strong>ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΜΕ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ή ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΤΑ </strong>


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΜΕ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ή ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΤΑ

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ : Εγγραφές έως 12/4/2020

Ψηφιακή Επικοινωνία, Ρομποτική και New Media στον Αθλητισμό
ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ : Εγγραφές έως 12/4/2020