Το Κέντρο

Η φιλοσοφία του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο ιδρύθηκε με την αριθμ. 228040/Ζ1/29-12-2017 (ΦΕΚ 4861) Υπουργική Απόφαση «Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου», αποτελεί μονάδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου η οποία εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.

Η γνώση μέσω της πρόσβασης σε δομές δια βίου μάθησης είναι σήμερα η καλύτερη επένδυση που μπορείς κανείς να κάνει για τον εαυτό του. Η επένδυση στη γνώση ανοίγει νέες προοπτικές είτε σε επαγγελματικό είτε σε προσωπικό επίπεδο.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσφέρει ένα ολοένα και διευρυνόμενο φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία απευθύνονται σε σύγχρονες επαγγελματικές και κοινωνικές ανάγκες. Τα προγράμματα αυτά είναι σχεδιασμένα και υλοποιούνται από το επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου και είναι υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών και απολύτως ενημερωμένα αναφορικά με τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις.

Παράλληλα, μέσω της ποικιλίας των τρόπων προσφοράς των σχετικών προγραμμάτων (π.χ. προγράμματα από απόσταση) δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να τα παρακολουθήσουν.

Καλό ταξίδι στον κόσμο της Γνώσης!!!


Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Ετήσιου Επιμορφωτικού Προγράμματος στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσφέρει ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ετήσιο (400 ώρες) επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης με τη μέθοδο της από απόσταση εκπαίδευσης (μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας). Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 GoLearn . Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες…

Περισσότερα

Προκήρυξη Ετήσιου Επιμορφωτικού Προγράμματος στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσφέρει ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ετήσιο (400 ώρες) επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης με τη μέθοδο της από απόσταση εκπαίδευσης (μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας). Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 GoLearn . Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες…

Περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΥΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΛΗΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ : 28/10/2020«Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επικοινωνίας και Διαχείρισης ΜΜΕ στο Ψηφιακό Περιβάλλον των Ιδιωτικών ή των Δημόσιων Οργανισμών και ΟΤΑ» -πρόγραμμα δύο κατευθύνσεων.  1η κατεύθυνση : «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επικοινωνίας και Διαχείρισης ΜΜΕ στο Ψηφιακό Περιβάλλον των Δημοσίων Οργανιισμών και ΟΤΑ». Η συγκεκριμένη κατεύθυνση είναι πλήρως προσαρμοσμένη στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον εντός του οποίου καλούνται σήμερα να εργαστούν…

Περισσότερα

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 Ετήσια Επιμόρφωση στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Ετήσια Επιμόρφωση στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

ΕΡΕΥΝΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

 Σχεδιασμός και Οργάνωση της Διδασκαλίας: Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διδασκαλίας και Αξιολόγησης
Σχεδιασμός και Οργάνωση της Διδασκαλίας: Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διδασκαλίας και Αξιολόγησης
   ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΜΕ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ή ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΤΑ


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΜΕ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ή ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΤΑ

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ : Εγγραφές έως 12/4/2020

Ψηφιακή Επικοινωνία, Ρομποτική και New Media στον Αθλητισμό
ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ : Εγγραφές έως 12/4/2020